Selecteer een pagina

Privacy

Wie zijn we

Ons site-adres is: https://www.pejocartoons.nl.

UW PRIVACY 

In het kader van het in werking treden van de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) is ons privacy-beleid per direct aangepast.

Bezoekers van de website

Als u de website ‘slechts bezoekt’ legt Pejo Cartoons geen gegevens van u vast.

Berichten via de website

Wanneer u gebruik maakt van het e-mailaderes of een contactformulier, worden de gegevens die u invult en de boodschap wel bewaard.

Bewaartermijn

De bewaartermijn is in elk geval 6 maanden met een maximum van 12 maanden. Dit is afhankelijk van uw vraagstelling en de afwikkeling daarvan.

Bewaring

De data worden veilig bewaard.

Vergeetrecht

Wilt u uw gegevens eerder laten verwijderen, het zogenaamde ‘vergeetrecht’ dan kunt u daar gebruik van maken met een verzoek via de website. Geeft u ook aan of u daar een bevestiging van wenst. Na afronding worden alle gegevens evenals het verzoek om verwijdering onherstelbaar gewist.

Gebruik van de verzamelde gegevens

Pejo Cartoons verzameld alleen doelmatige gegevens voor administratie en afhandeling van uw vraagstelling, belangstelling of verkoop van goederen gemaakt door Pejo Cartoons.

Bij gebruik van het e-mailadres van Pejo Cartoons gelden de gestelde termijnen van bewaarplicht bij klachtrecht (zie aldaar) en voor alle administratieve zaken voor de duur dat wet- en regelgeving bewaring vereist.